Test egzaminacyjny dla szkolenia ramowego podstawowego

Witamy w teście egzaminacyjnym kończącym kurs!

Proszę wpisac imię i nazwisko
Prosze wpisac adres mailowy
Wskaż obowiązujący układ współrzędnych wykorzystywany przy produkcji map topograficznych i ogólnogeograficznych. (jedna odpowiedz jest prawidłowa).
Dane udostępniane przez jakie instytucje znajdziemy na geoportalu GUGiK (wielokrotny wybór)
Jakiego rodzaju dane można wyszukać korzystając z serwisu geoportal.gov.pl (wielokrotny wybór)
Proszę podać liczbę „Modeli budynków 3D” dla których poziom szczegółowości zawiera odwzorowanie dachów (LOD2) dla miasta Toruń, dane dostępne do pobrania w serwisie geoportal.gov.pl (jedna odpowiedz prawidłowa)
Jakiej średnicy jest rura kanalizacyjna doprowadzona do budynku znajdującego się na działce o identyfikatorze 141201_1.0001.2446/6? (jedna odpowiedź jest prawidłowa)
Za pomocą okna Wyszukiwanie działek oraz danych z grupy Dane innych instytucji - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wskaż nazwę Parku, w którym znajduje się działka o nr 121703_2.0303.2537 (jedna odpowiedź jest prawidłowa)
Która z poniższych usług sieciowych służy do przeglądania treści (wielokrotny wybór):
Jaka jest nazwa zabytku nieruchomego (rejestr Narodowego Instytutu Dziedzictwa) znajdującego się pod adresem Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kuźnia 54a (jedna odpowiedz jest poprawna):
Czy działka ewidencyjna o identyfikatorze: 201009_2.0037.498 jest zagrożona powodzią (jedna odpowiedz jest poprawna):
Podaj przeznaczenie działki ewidencyjnej o identyfikatorze: 141207_5.0006.100 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jedna odpowiedz jest poprawna):
Podaj identyfikator działki ewidencyjnej środka lądowiska Bazy HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (jedna odpowiedz jest poprawna):
Czy Portal BDOT10k dostępny pod adresem: https://bdot10k.geoportal.gov.pl to aplikacja (jedna odpowiedz jest poprawna):