Strona główna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii realizuje projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II”

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) GUGIK realizuje projekt pn. „Podnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (POWR.02.19.00-IZ.00-00-002/18).

Szkolenia ukierunkowane są na praktyczne wykorzystanie infrastruktury informacji przestrzennej, w tym danych geoprzestrzennych, na potrzeby zadań dotyczących:

  • procesów inwestycyjno-budowlanych,
  • prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • standardów wynikających z przepisów implementacyjnych INSPIRE (specyfikacje danych),
  • roli JST jako użytkownika i twórcy danych przestrzennych w ramach IIP,
  • monitoringu zagospodarowania przestrzennego,
  • rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów infrastruktury informacji przestrzennej (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), etc.