Kursy e-learning

Poniżej znajdą Państwo link do platformy e-learningowej. Istnieje możliwość rejestracji bądź skorzystania jako użytkownik typu Gość.

IIP

Blok tematyczny: Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Polsce

Kurs obejmuje zakres wiedzy ogólnej o tematyce IIP/INSPIRE i umożliwia zrozumienie zagadnień związanych z infrastrukturą informacji przestrzennej (INSPIRE) pracowników, którzy nie zajmują się tym zagadnieniem w codziennej pracy.

Przejdź do kursu

QGIS

Blok tematyczny: QGIS

Kurs został podzielony na 6 modułów, w którym znajdują się lekcje omawiające kolejne zagadnienia. Znajdziesz w nich informacje teoretyczne, instrukcje obsługi oprogramowania QGIS oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Przejdź do kursu

Geoportal.gov.pl

Blok tematyczny: Serwis GEOPORTAL.GOV.PL i jego rola w IIP

Kurs składa się z 15 modułów, w których znajdują się lekcje omawiające kolejne zagadnienia. Znajdziesz w nich informacje dotyczące serwisu geoportal.gov.pl oraz zadania do samodzielnego wykonania.

Przejdź do kursu

IIP-2

Blok tematyczny: Dane geoprzestrzenne

Kurs został podzielony na 6 modułów, które przybliżają Uczestnikowi Szkolenia tematykę danych przestrzennych jako sposobu reprezentacji obiektów świata rzeczywistego w aspekcie ich położenia przestrzennego, kształtu oraz istniejących między nimi relacji przestrzennych.

Przejdź do kursu

MPZP

Blok tematyczny: Monitoring planowania przestrzennego w gminie i powiecie

Kurs został podzielony na 7 modułów, w których znajdują się lekcje omawiające teoretyczne zagadnienia dotyczące tematu monitoringu planowania przestrzennego wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.

Przejdź do kursu

IIP-2

Blok tematyczny: Zarządzanie węzłem IIP za pomocą dostępnych narzędzi udostępniania

Kurs został podzielony na 11 modułów, w których znajdują się lekcje omawiające teoretyczne zagadnienia dotyczące tematu zarządzania węzłem Infrastruktury Informacji Przestrzennej wraz z zadaniami do samodzielnego wykonania.

Przejdź do kursu

IIP-2

Blok tematyczny: Udostępnianie danych przestrzennych

W tym bloku tematycznym pojawią się zagadnienia związane z podstawowymi usługami sieciowymi (WMS,WMTS…) ich dostępnością, oraz dobrymi praktykami publikacji danych za pomocą usług sieciowych.

Przejdź do kursu

IIP-2

Blok tematyczny: Proste analizy

W tym bloku tematycznym omówione zostaną zagadnienia związane z tematyką wykonywania analiz z wykorzystaniem danych przestrzennych dostępnych na portalach: krajowym, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Przejdź do kursu