Kontakt

W sprawach organizacyjnych związanych ze szkoleniami prosimy o kontakt z Biurem Projektu drogą mailową: szkoleniaPOWER@gugik.gov.pl lub telefonicznie: 22 56 31 330 / 22 56 31 341

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 56 31 444 | e-mailgugik@gugik.gov.pl
NIP: 526-172-54-66 | REGON: 012276098 


Informacje dot. Geoportalu:
tel. +48 (22) 563 14 14


Problemy techniczne związane z Geoportalem i systemami dziedzinowymi:
tel. +48 (58) 773 79 91 – dostępny całodobowo
service.desk@gugik.gov.pl