Terminy i miejsca szkoleń

Informujemy, że szkolenia realizowane w ramach projektuPodnoszenie kompetencji cyfrowych e-administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II” (POWR.02.19.00-00-PP01/18),  zostały już zakończone


(szkolenia zdalne z siedziby GUGiK)