Test egzaminacyjny

Witamy w teście egzaminacyjnym kończącym kurs!

Proszę wpisac imię i nazwisko
Prosze wpisac adres mailowy
  1. Wskaż obowiązujący układ współrzędnych wykorzystywany przy produkcji map topograficznych i ogólnogeograficznych. (jedna odpowiedz jest prawidłowa).
  1. Dane udostępniane przez jakie instytucje znajdziemy na geoportalu GUGiK (wielokrotny wybór)

3. Jakiego rodzaju dane można wyszukać korzystając z serwisu geoportal.gov.pl (wielokrotny wybór)

4. Proszę podać liczbę „Modeli budynków 3D” dla których poziom szczegółowości zawiera odwzorowanie dachów (LOD2) dla miasta Toruń, dane dostępne do pobrania w serwisie geoportal.gov.pl (jedna odpowiedz prawidłowa).

5. Jakiej średnicy jest rura kanalizacyjna doprowadzona do budynku znajdującego się na działce o identyfikatorze 141201_1.0001.2446/6? (jedna odpowiedź jest prawidłowa).

6. Za pomocą okna Wyszukiwanie działek oraz danych z grupy Dane innych instytucji - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,  wskaż nazwę Parku, w którym znajduje się działka o nr 143307_2.0017.981 (jedna odpowiedź jest prawidłowa).

7.  Która z poniższych usług sieciowych służy do przeglądania treści (wielokrotny wybór):

  1. W aplikacji QGIS można edytować dane wektorowe w formacie (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. Funkcjonalność udostępniona w QGIS w postaci wtyczki Oblicz wysokość korzysta z danych (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. W aplikacji QGIS informacja o układzie współrzędnych widoczna jest w głównym oknie w (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. Funkcjonalność QGIS dostępna w ramach wtyczki Baza krajowych usług WMS zawiera listę usług udostępnionych (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. Jaka jest nazwa zabytku nieruchomego (rejestr Narodowego Instytutu Dziedzictwa) znajdującego się pod adresem Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Kuźnia 54a (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. Czy działka ewidencyjna o identyfikatorze: 201009_2.0037.498 jest zagrożona powodzią (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. Podaj przeznaczenie działki ewidencyjnej o identyfikatorze: 141207_5.0006.100 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (jedna odpowiedz jest poprawna):
  1. Podaj identyfikator działki ewidencyjnej środka lądowiska Bazy HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Sokołowie Podlaskim (jedna odpowiedz jest poprawna):